Case study

BBHM

Klient:

BBHM

Data:

Wrzesień 2023

Rodzaj projektu:

Social Media Marketing

Szczegóły

1. Wprowadzenie

BBHM to firma specjalizująca się w usługach konsultingowych i doradczych w sektorze budowlanym, oferująca wsparcie w rekrutacji i zarządzaniu projektami budowlanymi dla wykonawców robót budowlanych.

2. Cel

Firma „BBHM” postanowiła zwiększyć swoją obecność na rynku oraz pozyskać nowych klientów i wykonawców robót budowlanych, wymagając skutecznej strategii marketingowej.

3. Etapy działań

  • Badanie i strategia: Analiza rynku budowlanego, identyfikacja kluczowych interesariuszy.
  • Branding i identyfikacja wizualna: Nowe logo i identyfikacja wizualna podkreślające profesjonalizm i zaufanie.
  • Strona internetowa: Projektowanie strony z łatwą nawigacją i klarownym przedstawieniem usług.
  • Treści reklamowe: Artykuły branżowe, case studies promujące wiedzę ekspercką „BBHM”.
  • Promocja: Używanie LinkedIn, networking biznesowy i reklamy internetowe skierowane do branży budowlanej.

4. Rezultaty

Dzięki kompleksowej strategii:

  • Zwiększenie świadomości marki wśród klientów i wykonawców z branży budowlanej.
  • Wzrost klientów i wykonawców korzystających z usług „BBHM”.
  • Ugruntowanie pozycji jako zaufanego partnera biznesowego w branży budowlanej.

5. Wnioski

Efektywna kampania marketingowa przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania ofertą „BBHM” i wzmocniła ich pozycję na rynku. Nowy branding i spójne materiały reklamowe odegrały kluczową rolę w budowaniu wizerunku firmy jako atrakcyjnego partnera biznesowego w sektorze budowlanym.